Bẫy của ĐA CẤP

Phụ Lục Bài Viết1 Bẫy của Đa Cấp1.1 Dưới đây là bài viết đó “Bẫy của đa cấp”1.2 Bẫy Thứ nhất: Bẫy TỰ DO1.3 Bẫy thứ hai: Không CẦN VỐN1.4 Bẫy thứ 3: TỰ ĐÁNH TRỐNG TỰ LA LÀNG (MÌNH LỪA CHÍNH MÌNH)2 Kết luận một chút Bẫy của Đa Cấp Đây là một bài … Continue reading Bẫy của ĐA CẤP