Giấy kiểm định sản phẩm Sữa non Auslac Lactoferrin

Giấy kiểm định chất lượng của sữa non auslac lactoferrin

Giấy kiểm định của Sữa non Auslac

Hôm nay chúng tôi muốn gởi đến quý khách hàng những giấy kiểm định để xác nhận chất lượng của sữa non auslac lactoferrin. Những giấy kiểm định của các cơ quan kiểm định và bảng tự công bố của công ty phân phối DLC Việt Nam sẽ được trình bày dưới đây.

1. Bảng tự công bố sản phẩm

Bảng tự công bố chất lượng sản phẩm sữa auslac lactoferrin của công ty dlc việt nam
Bảng tự công bố chất lượng sản phẩm sữa auslac lactoferrin của công ty dlc việt nam

2. Xét nghiệm 31 chỉ tiêu xấu có trong sữa auslac lactoferrin không?

Kiểm định 31 chỉ tiêu xấu có trong sữa auslac lactoferrin không?
Kiểm định 31 chỉ tiêu xấu có trong sữa auslac lactoferrin không?
Kiểm định 31 chỉ tiêu xấu có trong sữa auslac lactoferrin không?

3. Kiểm định vi sinh vật, nấm mốc,…

Kiểm định vi sinh vật, nấm mốc có trong sữa auslac lactoferrin không?

4. Công bố Nhãn Phụ của Sữa Auslac Lactoferrin

Công bố nhãn phụ của sữa auslac lactoferrin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *