Máy lọc nước ion Kiềm Water Plus

Phụ Lục Bài Viết1 Máy lọc nước ion Kiềm Water Plus1.1 Máy cho ra 8 loại nước có độ PH khác nhau1.2 Một số tác dụng nước ion kiềm:1.3 Các thông số của máy Water Plus1.3.1 Thiệt bị điện giải (Máy tạo ra nước ion kiềm chính):1.3.2 Thiết bị làm nước tinh khiết (Là bộ … Continue reading Máy lọc nước ion Kiềm Water Plus