Nước ion kiềm “KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC – KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG TRỊ BỆNH”

Nước ion kiềm có trị được bệnh? KHÔNG. Ngay cả Thực phẩm chức năng hay sản phẩm hỗ trợ điều trị sau khi ghi ra một loạt tác dụng, công dụng họ còn đề ra 1 câu: “Sản phẩm này không phải là THUỐC và không có khả năng điều trị bệnh“. Vì THUỐC điều … Continue reading Nước ion kiềm “KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC – KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG TRỊ BỆNH”