Ethereum 2.0 (Eth2) đã bắt đầu khởi chạy với ví Deposit đã được mở

Ethereum 2.0 (Eth2) đã bắt đầu khởi chạy

Ethereum 2.0 đã bắt đầu

Hôm nay ngày 6/11/2020 thì ngày hôm qua, tức cách đây 1 ngày thì Ethereum đã thông báo trên twitter của họ rằng. Họ đã bắt đầu nhận tiền vào ví Deposit và bắt đầu khởi động dự án Ethereum 2.0 (Eth2). Đây gần như là một tin tức mà chờ đợi rất lâu rồi cho những người yêu thích Ethereum và hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều đột phá cho đồng tiên với nên tảng ứng dụng này.

 Yêu cầu để Eth2 bắt đầu:

Mạng eth2 cần đạt ít nhất 524.288 ETH và 16.384 trình xác thực (Note), để khởi chạy mạng chính. 

Eth2 thông báo bắt đầu trên twitter

  • Eth2 là thế hệ tiếp theo của Ethereum. Đó là một kế hoạch kéo dài nhiều năm để cải thiện khả năng mở rộng, bảo mật và khả năng lập trình của Ethereum mà không ảnh hưởng đến phân quyền.
  • Ngược lại với chuỗi Ethereum, như hiện tại, eth2 sử dụng bằng chứng cổ phần (PoS) để bảo mật mạng của nó. Và trong khi Ethereum như bạn biết và yêu thích nó sẽ tiếp tục tồn tại như một chuỗi bằng chứng công việc độc lập của riêng nó trong một thời gian ngắn sắp tới, quá trình chuyển đổi sang PoS bắt đầu ngay bây giờ.
  • Để có thể thực hiện chuyển đổi này, eth2 yêu cầu những người tham gia tích cực – được gọi là trình xác nhận. Người xác thực chịu trách nhiệm bảo mật mạng và nhận các khoản thanh toán liên tục cho các hành động giúp mạng đạt được sự đồng thuận.

Nhiều thông tin hơn về Ethereum 2.0 và cách tham gia

Đây là trang web để giúp bạn có nhiều thông tin hơn về tiến trình Eth2 này và bạn có thể tham gia cùng đội phát triển Ethereum 2.0. https://launchpad.ethereum.org/

Chúc các bạn may mắn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *