Tag Archives: Defi

Những kiến thức về Defi: Tài chính phi tập trung được chúng tôi chia sẻ với bạn tại đây.

How to Register in META FORCE: A Step-by-Step Guide

Starting to Earn with Meta Force: A Step-by-Step Guide

A Step-by-Step Guide If you’re interested in exploring the world of cryptocurrency and earning rewards, META FORCE is a great place to start. In this step-by-step guide, we’ll show you how to register for META FORCE and start earning rewards in just a few simple steps. To get started, you’ll need to install a Polygon-compatible […]

Video: Tại sao đồng Forcecoin của Meta Force sẽ phát triển vượt bậc?

Video lòng tiếng việt chia sẻ của MR Lado về tại sao forcecoin sẽ phát triển

Nội dung video Xin chào các bạn, Tôi là Lado Okhotnikov Video này sẽ giới thiệu về mã thông báo của forcecoin. Chúng ta sẽ thảo luận về những điều cần thiết mà bạn cần biết trước khi forcecoin được ra mắt. Thông tin này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định sâu sắc và […]

Tại sao nói Royalty NFT là trái tim của Meta Force?

Tại sao nói Royalty NFT là trái tim của Meta Force

Vì đâu Hai Lúa chia sẻ về Royalty NFT? Sau một thời gian tìm hiểu sâu về NFT của Meta Force, Hai Lúa đã thấy được sự tuyệt vời trong cách vận hành Meta Force và lấy “Royalty NFT” gần như làm trung tâm của Meta Force. Thật là một sự vận hành thông minh […]

Tại sao nói Just NFT là nhịp đập đầu tiên của trái tim Meta Force

Just NFT đươc xem la nhịp đập đầu tiên của trái tim meta force

Just NFT là gì? Just NFT là một NFT cấp 0 trong hệ sinh thái Meta Force có thể được sạc bằng mã thông báo Năng lượng (Energy) để mở khóa các trạng thái NFT và kiếm thu nhập từ nhóm doanh thu toàn cầu. Mã thông báo Năng lượng Bạn có thể kiếm được […]

Chia sẻ của Hai Lúa về đồng DAI

Hai lúa giải thích về đồng DAI thế nào cho mọi người Hiểu

Đồng DAI là gì? Hiểu về nó thế nào? Hôm nay, Hai Lúa sẽ giúp mọi người hiểu về đồng tiền điện tử DAI nhé. Đây sẽ là bài viết chia sẻ thông tin cho mọi người trong lĩnh vực Crypto cũng như những người đang làm tại Meta Force. Những khái niệm bước đầu: […]

Ethereum 2.0 (Eth2) đã bắt đầu khởi chạy với ví Deposit đã được mở

Ethereum 2.0 (Eth2) đã bắt đầu khởi chạy

Ethereum 2.0 đã bắt đầu Hôm nay ngày 6/11/2020 thì ngày hôm qua, tức cách đây 1 ngày thì Ethereum đã thông báo trên twitter của họ rằng. Họ đã bắt đầu nhận tiền vào ví Deposit và bắt đầu khởi động dự án Ethereum 2.0 (Eth2). Đây gần như là một tin tức mà […]

What is Ethereum 2.0 (Eth2)?

what is ethereum 2.0

What is Ethereum? Ethereum is a global, open-source platform for decentralized applications. On Ethereum, you can write code that controls digital value, runs exactly as programmed, and is accessible anywhere in the world. Ethereum 2.0 (Eth2) Eth2 is a long-planned upgrade to the Ethereum network, giving it the scalability and security it needs to serve […]

What is DeFi? or Decentralized Finance

what is defi? decentralized finance

What is DeFi? DeFi is an abbreviation of the phrase decentralized finance which generally refers to the digital assets and financial smart contracts, protocols, and decentralized applications (DApps) built on Ethereum. In simpler terms, it’s financial software built on the blockchain that can be pieced together like Money Legos. What is DeFi and who is […]