Tag Archives: Success

Những câu chuyện thành công, những sự kết nối thành công với bạn.

Bạn sẽ ăn 10 món ăn thế nào trong 10 phút?

Bạn sẽ ăn 10 món ăn trên bàn thế nào trong 10 phút

Chuyện 10 món ăn trên bàn Nếu bây giờ bạn được ngồi trước 1 bàn ăn với 10 món ngon, thượng hạng trên thế giới. Bạn có 10 phút để thưởng thức chúng, thì bạn sẽ ăn 10 món đó như thế nào? Nao! Hãy suy nghĩ đi, những món đó đều là thượng hạng […]

Who is CEO of Binance? Changpeng Zhao or CZ

Who is CEO of Binance Exchange

Who is CEO of Binance? Changpeng Zhao (CZ) is a Chinese-Canadian business executive, who is the founder and CEO of Binance, the world’s largest cryptocurrency exchange by trading volume, as of April 2018. CZ was previously a member of the team that developed Blockchain.info and also served as chief technology officer of OKCoin. CZ info […]