2 Kế hoạch trả thưởng và vận hành của Uinteverse của Meta Force

File tiếng việt về kế hoạch trả thưởng của Uniteverse trong meta force

Download file Kế hoạch trả thưởng Uniteverse tiếng việt

Nhóm #5fingers gửi đến mọi người file đã được nhóm dịch qua tiếng việt để sử dụng cho nhóm của mình. Đây là file được dịch từ file tiếng anh do Meta Force cung cấp. Bạn hoàn toàn có thể tìm thấy 2 file này ở 2 đường link dưới đây.

File Tiếng Việt: https://www.slideshare.net/tranmanhtung1983/file-ting-vit-k-hoch-tr-thng-ca-uniteverse-ca-meta-force-5fingers

File Tiếng Anh: https://www.slideshare.net/tranmanhtung1983/presentation-on-the-uniteverse-program-of-meta-force-english

Lưu ý: Có thể dịch có những lỗi sai hoặc chưa chính xác, bạn có thể chỉnh sửa lại cho phù hợp với mục đích của mình.

Giới thiệu về chính sách trả thưởng Uniteverse

Kế Hoạch Trả Thưởng Uniteverse của Meta Force

Uniteverse là trái tim trong Metaverse của Meta Force. Nó là lớp chính mô phỏng cuộc sống thực. Sản phẩm Uniteverse sẽ cung cấp các cấp độ truy cập khác nhau vào Metaverse. Tất cả 100% doanh thu của ma trận được chuyển đến mạng lưới những người tham gia, cung cấp các khoản thanh toán tối đa và hào phóng nhất.
Kế hoạch tiếp thị được chia thành hai giai đoạn, mỗi giai đoạn có những đặc điểm riêng. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn ban đầu, trong khi giai đoạn thứ hai là một cơ chế lâu dài. Uniteverse là một hệ thống ma trận nhị phân. Tuy nhiên, không giống như Tactile (Cổ điển), nó không phải là ma trận phân chia và việc kích hoạt các cấp độ có thời hạn 30 ngày.

1. Multi-Mining (Giai đoạn ban đầu).

 • Trong giai đoạn Multi-Mining (Đa khai thác), sẽ có một nguồn cung cấp Forcecoin ban đầu và cách duy nhất để có được nó là bạn tham gia vào chương trình Uniteverse.

2. Metaverse. (Cơ chế lâu dài)

 • Uniteverse trong Metaverse cung cấp các mức truy cập thêm nhiều cơ hội. Trong giai đoạn đầu, Metaverse sẽ dần xuất hiện ở phiên bản beta. Trong giai đoạn tiếp theo, sẽ có phiên bản alpha và cấp độ truy cập sẽ được giới thiệu. Đối với Metaverse, các sản phẩm và chương trình của chúng tôi, cũng như toàn bộ hệ sinh thái của chúng tôi, tiền điện tử của chúng tôi – luôn sử dụng Forcecoin.

2 Cơ chế trong Uniteverse

Kế hoạch tiếp thị cho Uniteverse

Bằng cách kích hoạt ma trận, bạn sẽ mở ra một vị trí. Hai đối tác đầu tiên của bạn lấp đầy vị trí của họ và nằm trên quỹ đạo đầu tiên của bạn. *Kích hoạt Ma trận là mua một Tier. Khi đối tác thứ ba của bạn kích hoạt ma trận, Quỹ đạo đầu tiên của bạn đã đầy, vì vậy anh ấy sẽ lấp đầy vị trí trên quỹ đạo thứ hai của bạn. Quỹ đạo đầu tiên của các đối tác của bạn là quỹ đạo thứ hai của bạn, Như vậy các ma trận được kết nối trong kế hoạch của Uniteverse

Ma Trận

 • Ma trận bao gồm 5 quỹ đạo (Orbit).
 • Trên mỗi tầng (Tier), các vị trí xếp hàng trên quỹ đạo đó là những người tham gia có cấp tương ứng đang hoạt động.
 • Nếu tất cả những người tham gia trong ma trận của bạn lần lượt kích hoạt tất cả các Tier sau bạn, thì bạn có một cấu trúc ma trận đơn giản.
 • Tức là, độ sâu 5 quỹ đạo tương ứng với 62 vị trí và tỷ suất sinh lời là 930%.

Nén tầng trong Ma Trận Uniteverse

 • Nhờ tính năng nén, những người tham gia từ bất kỳ độ sâu nào cũng có thể đi vào quỹ đạo của bạn, vì vậy ma trận của bạn có thể mở rộng và xuống sâu, do đó tỷ lệ phần trăm của thu nhập có thể tăng lên.
 • Ví dụ, nếu các đối tác trên quỹ đạo (Orbit) đầu tiên của bạn không kích hoạt các Tier ở trên tầng đầu tiên, thì họ sẽ không được xếp vào trong tầng thứ 2 ma trận của bạn, và những đối tác gần nhất từ độ sâu đó có tầng thứ 2, sẽ được đưa vào quỹ đạo đầu tiên của bạn. 
(Có nghĩa là: Lúc này ai ở tầng 1 của bạn không mua gói thì sẽ dẹp sang 1 bên và nén tuyến dưới họ lên tầng 1 đó cho bạn)

5 Quỹ Đạo (Orbit)

 • Các quỹ đạo hình thành một ma trận.
 • Các vị trí với tầng hoạt động trên các dòng gần nhất sẽ vào các quỹ đạo. (Ý nói Nén tầng).

Vô Hạn Lines

 • Các dòng tính đến toàn bộ cấu trúc của các người tham gia theo chiều sâu (Lines là những quỹ đạo thứ 6 trở đi)

9 Tier trong vũ trụ Uniteverse

Tier (Tầng)

TIER 1; TIER 2; TIER 3; TIER 4; TIER 5; TIER 6; TIER 7; TIER 8; TIER 9
 • Tất cả 9 Tier, tức 9 tầng, mỗi tier là một ma trận vũ trụ ứng với mỗi gói tham gia đó.
 • Để tham gia chương trình Uniteverse, bạn cần kích hoạt Tier.
 • Tier đầu tiên có giá 50 DAI.
 • Mỗi cấp độ tiếp theo có giá chính xác gấp đôi và tạo ra doanh thu lớn gấp đôi.
 • Bạn nhận được phần thưởng của cả 2 ma trận và lượt giới thiệu, từ các Tier đang hoạt động của bạn.
 • Ví dụ: nếu bạn có hai Tier đang hoạt động, bạn có thể nhận tiền thưởng từ doanh thu của Tier 1 và Tier 2.
 • Để nhận tiền thưởng từ các bậc cao hơn, bạn cần tự mình kích hoạt các bậc tương ứng.

Delta

Delta là tất cả các dòng cấu trúc, nó có thể được lấp đầy theo chiều sâu vô hạn, Nhưng nó bị hạn chế chiều rộng. Quy tắc là trong dòng đầu tiên, mỗi người chỉ được phép có hai vị trí, và sau đó mỗi dòng tiếp theo có thể có gấp đôi số vị trí so với dòng trước đó. Bằng cách mời những người tham gia mới, bạn đưa vào Delta của mình. Trong dòng đầu tiên của bạn, 2 vị trí có thể đã được lấp đầy. Dưới vị trí của họ cũng chỉ có thể có 2 vị trí. Nếu bạn mời các đối tác mới khi hai vị trí trong dòng đầu tiên của bạn đã đầy, họ sẽ lấp đầy các vị trí sâu hơn phía dưới và kết thúc trong dòng của các đối tác khác trong Delta của bạn (Ý nói tràn tầng cho tuyến dưới).
Cơ chế tràn tầng trong Uniteverse

TÁC ĐỘNG TRÀN

 1. Tuyển dụng chính mình.
 2. Cấu trúc của bạn.
 3. Tràn từ trên xuống.
 4. Tràn từ bên dưới.

Bạn có thể làm đầy cấu trúc cho chính bạn và những người khác trong nhóm họ. Đây là tác động tràn. Ví dụ, những người tham gia được mời bởi người lên trên của bạn sẽ vào phần ma trận của bạn. Cũng có thể có tràn ngập từ phía dưới nếu những người được đặt trong ma trận của bạn mời người khác và họ cũng được đặt trong ma trận của bạn.

Làm việc theo nhóm với tác động lan tỏa phụ thuộc vào nhóm của bạn và nhóm của các đối tác tuyến trên của bạn. Tuy nhiên, khả năng đạt được thành công trong việc phát triển nhóm của bạn nằm trong tay bạn trong mọi trường hợp. Chúng tôi không đảm bảo khả năng lan tỏa. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào cấu trúc của bạn và hoạt động của bạn.

2 Khoản hoa hồng trong Uniteverse

1. Hoa Hồng Ma Trận

Khi những người tham gia khác lấp đầy ma trận của bạn trong Uniteverse, bạn sẽ nhận được 15% từ mỗi người trong số họ cho đến quỹ đạo thứ 5.
 • Orbit 1: 15%
 • Orbit 2: 15%
 • Orbit 3: 15%
 • Orbit 4: 15%
 • Orbit 5: 15%

Nhận thưởng 75% trong ma trận 2x5 của Uniteverse

2. Phần thưởng giới thiệu.

Ngoài ra, bạn nhận được phần thưởng cho người giới thiệu cho đến dòng giới thiệu thứ 4. Cấu trúc giới thiệu không liên quan gì đến Delta và Matrix. Trong dòng đầu tiên, tất cả những người được mời cá nhân của bạn đến với bạn, trong dòng thứ 2; Những người được mời của những người được mời của bạn, v.v. Cho đến dòng thứ 4. Không quan trọng chúng đang ở quỹ đạo Delta và quỹ đạo Matrix nào của Uniteverse.
 • F1 1: 10%
 • F2 2: 7%.
 • F3 3: 4%.
 • F4 4: 4%
(Chúng ta có 2 cây khác nhau)
Nhận thưởng lên đến 4f trực tiếp của 25% trong Uniteverse

Ví dụ về Uniteverse:

 • Hai người tham gia trong dòng đầu tiên của bạn chỉ kích hoạt Tier đầu tiên (Tức mua gói 50 DAI).
 • Tất cả những người còn lại, ít nhất là đến dòng thứ 6, đã kích hoạt Tier thứ hai (Là đã mua 2 gói 50 DAI và 100 DAI).
 • Ở Tier đầu tiên, ma trận của bạn được tính toán đơn giản. Tính đến hàng thứ 5 là 62 người. (Tức là ở Tier 50 DAI thì diễn ra bình thường, sự bất thường diễn ra ở Tier 2 diễn giải phía dưới)
 • Đối với Tier thứ hai (Gói 100DAI), 2 vị trí đầu tiên không được tính Trong khi đó, tất cả các quỹ đạo khác được kéo lên.
 • Trong trường hợp này, cấu trúc của bạn trên Tier 2 sẽ có 124 chỗ, không phải 62, đồng thời tăng khả năng sinh lãi lên đến 1860%.
 • Trên thực tế, mọi thứ sẽ không đơn giản như vậy, tính toán về các đối tác trong ma trận của bạn có thể xảy ra ở độ sâu khác nhau, và số lượng có thể rất khác nhau, tương ứng với đó, lãi suất có thể khác nhau.

Giá của 9 Tier trong Uniteverse

Chốt lại về cách hoạt động và kế hoạch trả thưởng của Uniteverse:

Chúng tôi đã rất vui mừng và thích thú khi nghiên cứu và dịch tài liệu này, đồng thời với đó chúng tôi cũng đã tham khảo thêm về video giới thiệu của nó tại: https://youtu.be/Wx1tzR5R2-s

Theo kiến thức của #5fingers hiện tại, chúng tôi xin đưa ra 3 nhận định sau về kế hoạch của Uniteverse:

1. Thật là một chương trình lớn:

Bạn không tưởng tượng được sự lớn mạnh của chương trình UniteVerse đâu? Chúng tôi hình dung trong đầu đã thấy được sự lớn mạnh của nó, chạy hoàn toàn trên hợp đồng thông minh và có sự gắn kết rất sâu sắc với chương trình Classic cũ trong việc tạo ra Just NFT. Tức là bạn phải có 5 Level bên Classic và 3 Level bên Uniteverse thì bạn mới được tặng Just NFT và từ đó bạn mới tìm năng lượng và sạc nó nó, từ đó mới có NFT1,… Ngoài ra, nó còn gắn kết cả với mua Force khi bạn mua Tier cũng như Metaverse sau này. 

2. Ma trận nhận thưởng 2×5:

Đây là một điều đặc biệt, bạn sẽ có một ma trận 2×5 nhưng không chắc là 2×5 hoặc 4×5 hay 8×5 tùy vào Orbit 1 (quỹ đạo 1) của bạn có mua Tier hay không và tương tự là Orbit (quỹ đạo 2) của bạn có mua Tier hay không? nó có đủ:

 • Nén tầng nếu vị trí đó của bạn trong ma trận không kích hoạt tier.
 • Tràn tầng nếu bạn bảo trợ nhiều hơn 2 F1 và nó có cơ chế để kích bạn tuyển dụng nhiều f1 ở khoản hoa hồng sau.
 • Trích ra 75% để trả cho 5 tầng trong ma trận này.
 • Bạn không tái kích hoạt sau 30 ngày cũng bị nén tầng.

3. Kích thích mọi người tuyển dụng:

 • Bạn có khoản thưởng 25% trong một vị trí tham gia để chia cho 4 tầng trực hệ từ F1 đến F4 của bạn trong chế độ trả thưởng giới thiệu này. Bạn sẽ không kiếm đâu được một cơ chế như vậy. Vừa giúp bạn tràn tầng bên Ma trận 2×5 vừa giúp bạn kích tích tuyển dụng.
 • Tất cả chạy trên smartcontract và tiền về ngay khi bạn tham gia và tuyến dưới tham gia.

Ngoài ra, trong kế hoạch Uniteverse còn có những cách để giúp bạn kiếm được lợi nhuận khi bạn trữ lượng Forcecoin để nâng cấp cho những người họ muốn. Họ sẽ được giảm đến 5 lần giá mua mà bạn lại có lời khi bán cho họ đồng thời Forcecoin được sử dụng nhiều và tạo ra được lợi nhuận cho Royalty NFT thì còn gì tuyệt vời bằng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *