Tổng cung đang lưu hành, tổng cung và tổng cung tối đa là gì?

Tổng cung đang lưu hành, tổng cung và tổng cung tối đa của 1 đồng crypto

Những website thống kê thị trường

Khi bạn bắt đầu đi sâu vào tìm hiểu về lĩnh vực tiền điện tử hay tiền ảo mà người việt vẫn thường gọi thay cho cái tên mỉ miều của tiếng anh Cryptocurrency. Bạn sẽ bắt gặp những khái niệm như: Tổng cung đang lưu hành (lưu thông), tổng cung và tổng cung tối đa của một đồng coin, qua bài viết nay, chúng tôi sẽ giúp bạn có những hiểu biết sơ bộ về 3 khái niệm này.

Chắc bạn cũng đã biết đến những trang web thống kê như: 

khi bạn tìm hiểu một đồng coin thì đây gần như là nơi để giúp bạn có thể biết những thông tin chính thống và cơ bản nhất.

Tổng cung tối đa Max Supply

 

Tổng cung tối đa (Max Supply)

Đây là số lượng lớn nhất mà một đồng coin có thể có trên thị trường, số này thường được ấn định ngay khi phát hành đồng tiền (nếu có).

Ví dụ như: BTC có tổng cung tối đa là 21 triệu và không có thêm bất kỳ 1 đồng BTC nào nữa khi đào đủ 21 triệu BTC và cũng có những đồng không có ấn định max supply này như ETH.

TỨC LÀ: TỔNG CUNG TỐI ĐA NÀY CÓ THỂ CÓ HOẶC KHÔNG.

Tổng cung - total supply của một đồng coin

Tổng cung (Total Supply)

Được hiểu đơn giản là: Tổng cung bằng tổng cung tối đa trừ đi số coin đã bị đốt. Vậy, nếu một đồng tiền không bị đốt trong kế hoạch của nó thì tổng cung bằng tổng cung tối đa.

Tùy vào kế hoạch của từng đồng mà lượng đốt này khác nhau:

Như đồng BNB và đồng GT thì có kế hoạch đốt theo từng quý và trích ra từ 20% lợi nhuận của sàn đó, đồng ETH thì đốt theo lượng phí giao dịch của mỗi block dựa theo thuật toán EIP 1559.

TỨC LÀ TỔNG CUNG: CÓ THỂ BẰNG HOẶC NHỎ HƠN MAX SUPPLY

Tổng cung đang lưu hành (Circulating Supply)

Tổng cung đang lưu hành (Circulating Supply)

Tổng cung đang lưu hành được hiểu là số lượng đang có trên thị trường như trên sàn giao dịch, đang có trong các ứng dụng như defi, staking,… cũng như là số lượng mà mọi người đang nắm giữ có active.

Tại sao Circulating Supply lại quan trọng, bạn biết vốn hóa của một đồng tiền tức là market cap được tính bằng giá hiện tại của nó nhân với Circulating Supply này. Total Supply hay Max Supply sẽ không thể ảnh hưởng đến vốn hóa trực tiếp nếu nó lớn hơn Circulating Supply.

Circulating Supply sẽ có số nhỏ hơn Total Supply do một số trường hơp như bạn mất kiểm soát vì một số lý do gì đó như: không thể vào ứng dụng defi, staking,… của đồng tiền đó để rút tiền về, giao dịch của bạn có thể bị treo vì một số lý do gì đó như phí không đủ hoặc bạn mất quyền kiểm soát ví cá nhân của mình dẫn đến không thể di chuyển số tiền mình đi được. tất cả đều không được tính vào Circulating Supply.

Tất nhiên tất cả chỉ là con số TƯƠNG ĐỐI với việc tính toán hoặc khi mà họ có thể thống kê được cụ thể về một trường hợp nào đó mất kiểm soát dẫn đến Circulating Supply nhỏ hơn.

Các trường hợp khác nhau của Max Supply, Total Supply và Circulating Supply

Một chút tổng kết

Tổng cungtổng cung tối đa có thể giông nhau như chung quy lại chúng ta có thể chỉ cần quan tâm đến tổng số đang lưu hành, vì đó là có số ảnh hưởng đến vốn hóa thị trường của 1 đồng coin.

Chúng ta sẽ thấy được rõ nhất trong trường hợp này là với đồng Avalanche. Với số lượng max supply là lớn nhất và nó chênh lệnh với total supply cũng như là chênh lệch với circulating supply.

Cũng có những trường hợp cả 3 thông số này bằng nhau như trường hợp đồng BNB chúng ta thấy rất rõ ràng là cả 3 trường đều bằng nhau.

Với BTC thì chúng ta thấy rất rõ là max supply là ấn định 21 triệu và nó đang được phát hành dần dần cho các thợ đào sau 1 block 10 phút và số lượng circulating supply và total supply đều bằng nhau.

Một trường hợp cho các bạn thấy là max supply không có, tức là có thể phát hành bao nhiêu cũng được với đồng Polkadot và số lượng total supply cũng khác với circulating supply.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *