Đăng ký GainBTT và bắt đầu một cơ hội dưới 10 đô

Cơ hội với GainBTT bắt đầu với 2250 BTT

Cơ hội với GainBTT dưới 10 đô

Chi phí: 2250 BTT tầm 8$ tức là dưới 10$.

Lưu ý: Đây là số tiền bạn có thể mất nếu trang web biến mất nên bạn cân nhắc trước khi tham gia và đọc những gì tiếp theo.

Bắt đầu thế nào?

Đăng ký một tài khoản với GianBTT tại: 

Lời lứa lợi nhuận từ GainBTT cho các gói đầu tư

Chuẩn bị cho mình số lượng BTT tương ứng những gói sau, tùy vào mong muốn của bạn:

  • Đầu tư 2250 BTT và nhận 225% thì dừng.
  • Đầu tư 4500 BTT và nhận 250% thì dừng.
  • Đầu tư 9000 BTT và nhận 270% thì dừng.
  • Đầu tư 45.000 BTT và nhận 300% thì dừng.
  • Đầu tư 90.000 BTT và nhận 360% thì dừng.

GainBTT thể hiện lợi nhuận được trả hàng ngày từ 1% đến 10%, cho đến khi đạt đến giới hạn trên.

Dành cho những người đầu tư thuần túy, không làm hệ thống. Bạn có thể mua BTT ở bất kỳ sàn giao dịch nào và chuyển nó vào ví BTT trong tài khoản của bạn.

Video hướng dẫn đăng ký tài khoản với GainBTT

Video hướng dẫn kích gói 2250 BTT

Bạn có thể kiếm tiền với GainBTT như thế nào?

GainBTT có chương trình giới thiệu và được trả hoa hồng cho bạn, như việc bạn đăng ký tham gia với chúng tôi thì chúng tôi sẽ có hoa hồng từ bạn.

Hoa hồng giới thiệu

Các chi nhánh GainBTT kiếm được 25% BTT được đầu tư bởi các chi nhánh được tuyển dụng cá nhân.

Hoa hồng Thặng dư

GainBTT trả tiền hoa hồng còn lại thông qua cấu trúc đền bù nhị phân.
Cấu trúc đền bù nhị phân đặt một chi nhánh ở đầu nhóm nhị phân, chia thành hai bên (trái và phải):
Cấp độ đầu tiên của nhóm nhị phân có hai vị trí. Cấp thứ hai của nhóm nhị phân được tạo ra bằng cách tách hai vị trí đầu tiên này thành hai vị trí khác, mỗi vị trí (4 vị trí).
Các cấp độ tiếp theo của nhóm nhị phân được tạo theo yêu cầu, với mỗi cấp độ mới có số lượng vị trí gấp đôi so với cấp độ trước đó.
Các vị trí trong nhóm nhị phân được thực hiện thông qua việc tuyển dụng trực tiếp và gián tiếp các chi nhánh. Lưu ý rằng không có giới hạn về mức độ sâu rộng mà một nhóm nhị phân có thể phát triển.
Hoa hồng còn lại được trả dưới dạng 10% số tiền đầu tư vào cả hai bên của nhóm nhị phân.
Lưu ý rằng khoản hoa hồng còn lại đầu tiên được thanh toán là tỷ lệ khớp 2: 1.
Tức là đối với lần chạy hoa hồng còn lại đầu tiên của chi nhánh GainBTT, phải có gấp đôi số tiền được khớp ở một bên của nhóm nhị phân.
Ví dụ: 10 đô la ở một bên khớp với 20 đô la ở bên kia. $ 20 khớp với $ 40 ở phía bên kia, v.v.
Sau lần chạy đầu tiên đó, các quỹ đã khớp được khớp 1: 1 ở cả hai bên nhóm nhị phân.

Tiền thưởng cho người quản lý

Các chi nhánh của GainBTT có năm trăm chi nhánh ở cả hai bên trong nhóm nhị phân của họ, kiếm được tiền thưởng 3% tỷ lệ hoa hồng còn lại.
Điều này được gọi là đủ điều kiện ở Người quản lý.
Để duy trì chứng chỉ Người quản lý, đơn vị liên kết GainBTT phải tuyển dụng các đơn vị liên kết đầu tư ít nhất 40 điểm SH mỗi tuần.
Để biết giải thích về điểm SH, hãy tham khảo “phần thưởng” bên dưới.

Phần thưởng

GainBTT thưởng cho các chi nhánh bằng BTT thưởng khi họ đạt đến các mốc đầu tư của nhóm nhị phân.
Các mốc này được theo dõi thông qua các gói đầu tư và “điểm SH”:
khoản đầu tư 2250 BTT tạo ra 1 điểm SH
khoản đầu tư 4500 BTT tạo ra 2 điểm SH
khoản đầu tư 9000 BTT tạo ra 4 điểm SH
khoản đầu tư 45.000 BTT tạo ra 20 điểm SH
khoản đầu tư 90.000 BTT tạo ra 40 điểm SH
Tiêu chí kiểm tra chất lượng phần thưởng cho thấy điểm SH được cộng dồn ở cả hai phía của nhóm nhị phân:
tạo ra 4 điểm SH ở cả hai bên của nhóm nhị phân và nhận được 450 BTT
tạo ra 20 điểm SH ở cả hai bên của nhóm nhị phân và nhận được 1800 BTT
tạo ra 40 điểm SH ở cả hai bên của nhóm nhị phân và nhận được 3600 BTT
tạo ra 200 điểm SH ở cả hai bên của nhóm nhị phân và nhận được 18.000 BTT
tạo ra 400 điểm SH ở cả hai bên của nhóm nhị phân và nhận được 72.000 BTT
tạo ra 2000 điểm SH ở cả hai bên của nhóm nhị phân và nhận được 360.000 BTT
tạo ra 4000 điểm SH ở cả hai bên của nhóm nhị phân và nhận được 1.800.000 BTT
tạo ra 20.000 điểm SH ở cả hai bên của nhóm nhị phân và nhận được 3.600.000 BTT
tạo ra 40.000 điểm SH ở cả hai bên của nhóm nhị phân và nhận được 10.000.000 BTT
tạo ra 100.000 điểm SH ở cả hai bên của nhóm nhị phân và nhận 50.000.000 BTT
Lưu ý: Đây là chương trình đầu tư và mạo hiểm rất cao, các bạn nên cân nhắc trước khi tham gia vì có thể mất trắng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *