Category Archives: Business

Do your research and find credible sources such as business books, courses, and events to learn about effective business methods for making money.

“VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH” KHÔNG ĐƯỢC XÂY DỰNG TRONG 1 NGÀY

Vạn lý trường thành không được xây trong 1 ngày

Vạn lý trường thành Các bạn chắc cũng đã biết, Vạn lý trường thành là Trường thành dài hàng nghìn km bao quanh trung quốc vừa để là biên giới cho trung quốc, vừa là bảo vệ trung quốc trước những cuộc tấn công của giặc ngoại xâm lăng. Vạn lý trường thành gần như […]

Đây có phải là KẾ HOẠCH B dành cho bạn?

Trong kinh doanh, đây có phải là kế hoạch B của bạn

Bạn có đang như tôi, đang tìm kiếm một CƠ HỘI để thay đổi cuộc sống với Ý CHÍ và NGHỊ LỰC của mình? Nếu đúng? Thật là tuyệt vời vì bạn và tôi đang có điểm chung. Bạn đang thuộc trường hợp nào? Công việc hiện tại của bạn có phải là công việc […]