Tại sao nói Just NFT là nhịp đập đầu tiên của trái tim Meta Force

Just NFT đươc xem la nhịp đập đầu tiên của trái tim meta force

Just NFT là gì?

Just NFT là một NFT cấp 0 trong hệ sinh thái Meta Force có thể được sạc bằng mã thông báo Năng lượng (Energy) để mở khóa các trạng thái NFT và kiếm thu nhập từ nhóm doanh thu toàn cầu.

Mã thông báo Năng lượng

  • Bạn có thể kiếm được mã thông báo năng lượng (Energy) thông qua các hoạt động khác nhau trong các chương trình Meta Force và số lượng cần thiết để đạt được các trạng thái khác nhau sẽ khác nhau.

Trạng thái số 1 “Activator” của Royalty NFT

  • Trạng thái đầu tiên trong Royalty NFT là Activator, có thể được mở khóa bằng cách sạc Just NFT với 3500 mã thông báo Năng lượng.

Sạc năng lượng E cho NFT 0 hay Just NFT để trở thành NFT 1

Mã thông báo SFC, SFCR, SFC2 và SFCR2

Mã Mã thông báo SFC đã được trao cho những người tham gia sớm trong chương trình ma trận “Classic”, nhưng việc phát hành đã dừng lại khi chương trình NFT bản quyền khởi chạy và chúng được thay thế bằng mã thông báo SFC2.

Mã thông báo SFC2 có tỷ lệ 2 trên 1 Năng lượng, trong khi mã thông báo SFC có tỷ lệ 1 trên 1.

Mã thông báo SFCR và SFCR2 cũng có thể kiếm được và sử dụng làm Năng lượng, nhưng giá trị của chúng phụ thuộc vào doanh thu sản phẩm.

Tức là hiện tại bạn có thể kiếm Năng Lượng (Energy) để sạc cho Just NFT, khi đủ 3500 E thì nó sẽ thành NFT 1 từ SFC (không còn) và SFC2 (Hiện tại) hoặc SFCR và SFCR2. Với mức là 1 SFC = 1 E và 2 SFC2 = 1 E.

Sạc cho Just NFTs và chương trình Royalty NFT

  • Sạc cho Just NFT bằng Energy là cần thiết để tham gia vào chương trình Royalty NFT, chương trình mang lại thu nhập từ nhóm doanh thu toàn cầu. Năng lượng có thể thu được thông qua các hoạt động khác nhau trong các chương trình Meta Force và mua sản phẩm.
  • Tuy nhiên, việc sạc sẽ trở nên khó khăn hơn trong tương lai, khiến việc tham gia sớm sẽ có lợi hơn. Mã thông báo SFC và SFC2 kiếm được trong chương trình ma trận “Classic” cũng có thể được sử dụng để sạc cho Just NFT.
  • NFT được sạc bằng Năng lượng có thể được bán và người mua có thể hợp nhất Năng lượng của họ với một NFT khác mà họ sở hữu.

Nâng cấp từ Just NFT trở thành NFT 1 khi đủ 3500 năng lượng

Tại sao Just NFT là nhịp đầu tiên trong trái tim

Vậy, thông qua bài vết này, chúng ta đã biết được để có NFT1 (Activator) thì cần phải có NFT0 hay còn gọi là Just NFT (là NFT với mức năng lượng khác nhau). Khi nó sạc đủ 3500 E thì nó biến thành NFT 1 và có thể nhận được những thu nhập từ trong bể chia của Meta Force từ nguồn doanh thu. 

Do đó, Just NFT được xem như là khởi đầu, khởi động của chuỗi Royal NFT sau này, vì không có nó sẽ không thể có các NFT 1,2,3,4,5,6,7 những mức NFT được chia nhiều hơn. Chính vì vậy, chúng tôi ví Just NFT như là nhịp đập đầu tiên của trái tim Meta Force. Từ đó giúp bạn có được nguồn thu nhập thụ động với Meta Force.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *