File “Tactile Matrix Marketing” của Meta Force dịch sang tiếng việt

File Tactile Matrix Marketing được dịch sang tiếng Việt bởi nhóm #5fingers

File Tactile Matrix Marketing tiếng việt

File tiếng việt của Tactile Matrix Marketing

Nội dung chính của Tactile Matrix Marketing

  • Hãy tập hợp đội của bạn. Một sự phát triển lớn mạnh đang chờ đợi họ trong cộng đồng của chúng ta.
Chương trình Tactile sử dụng hai loại ma trận đồng thời, đó là s6 và s3. Giá trị số kỹ thuật số tương ứng với số điểm trên ma trận, lần lượt là 6 và 3.
Sức mạnh của chương trình hiển thị thông qua sự kết hợp của hai loại ma trận này. Mỗi loại ma trận này đều có ưu và nhược điểm riêng của nó. Trong một chương trình duy nhất, ưu điểm của chúng áp đảo nhược điểm.
Cấp độ đầu tiên của vị trí là sơ đồ s6, cấp độ thứ hai cũng là s6, và cấp độ thứ ba là sơ đồ s3.
Sau đó nó lặp lại từ cấp độ hai đến cấp độ một: cấp độ thứ tư và năm – s6, cấp độ thứ sáu – s3, cấp độ thứ bảy và thứ tám – s6, cấp độ thứ chín – s3, cấp độ mười và mười một – s6, cấp độ mười hai – $3.                                                       
Ở giai đoạn tiếp thị đầu tiên, chúng tôi hoạt động trên stablecoin DAI trên mạng Polygon, và ở giai đoạn thứ hai, ngay khi Chương trình tín nhiệm bắt đầu, bạn sẽ trả bằng các mã tiền Cashback để vào ma trận và kiếm lợi nhuận bằng Forcecoin.
Bằng cách kích hoạt các cấp độ ma trận, bạn tăng tỷ lệ hoàn tiền mà bạn nhận được từ các sản phẩm Tactile.     

Bắt đầu từ đâu cho người mới bắt đầu?

  • Bắt đầu làm kinh doanh Meta Force, bạn cần có DAI trên mạng lưới Polygon. Đây là loại stablecoin, tương đương với $.
  • Để thực hiện các giao dịch, bạn cần có ít nhất một vài đồng tiền MATIC để thanh toán phí.     
Giao dịch đầu tiên của bạn sẽ là giao dịch không hiệu lực – đó là việc đăng ký. Sau khi đăng ký một lần, bạn có thể kích hoạt bất kỳ chương trình nào mà không cần phải đăng ký lại. Nghĩa là, khi các chương trình tiếp theo được ra mắt, bạn có thể đăng nhập sớm hơn.                                                                                                                                                              
Đăng ký bằng liên kết giới thiệu của người đã mở kinh doanh này cho bạn, và sau đó bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn để người mà bạn đã mời đăng ký chính xác theo liên kết giới thiệu của bạn.           
Các kết nối giới thiệu sẽ được lưu trữ cho tất cả các chương trình của chúng tôi.
Cơ chế hàng hóa của Tactile Marketing

Giải thích hệ thống  Marketing

Ngay sau khi thanh toán được thực hiện, số tiền sẽ được gửi ngay vào ví của đối tác cấp cao hơn, và bạn sẽ điền vào ma trận của người giới thiệu bạn.
Đồng thời, ma trận của riêng bạn cũng sẽ mở ra, trong đó có 6 vị trí phía dưới bạn, hai trên dòng 1 và bốn trên dòng 2.
Có thể một phần của ma trận của bạn nằm trong ma trận của người giới thiệu bạn, nếu bạn đăng ký dưới quyền của họ trên dòng 1.
Việc điền vào ma trận của bạn có thể thực hiện bằng cách mời người khác tham gia, hoặc sự tràn tầng từ trên xuống từ đối tác cao hơn, cũng như sự tràn từ dưới lên khi những người dưới bạn có mời người mới khác tham gia.
Do đó, với toàn bộ đội ngũ, bạn sẽ điền vào những vị trí và khoản thanh toán cho bạn, không phụ thuộc vào ai là người đã mời người điền vào vị trí trong ma trận của bạn. Khoản thanh toán trong vị trí này đến từ dòng thứ 2. Đây là 4 khoản thanh toán với tỷ lệ 100%.
Khi các thành viên mới kích hoạt vị trí trong ma trận của bạn, các khoản tiền được gửi trực tiếp vào ví của bạn hoặc đưa đến nguồn thu nhập của bạn theo cách khác.

Tái kích hoạt

Thanh toán cuối cùng trong ma trận được dùng cho việc tái kích hoạt. Đó là việc kích hoạt lại cùng một ma trận khi ma trận trước đó đã được điền đầy hoàn toàn. Tốt nhất là thực hiện điều này tự động, ngay sau khi đóng ma trận trước đó, để không bỏ lỡ thu nhập.
Vì vậy, chế độ “tự động kích hoạt lại” được kích hoạt theo mặc định.
Nếu ai đó muốn, họ có thể tắt chế độ này trong tài khoản cá nhân của mình. Chúng tôi cung cấp sự tự do lựa chọn. Tuy nhiên, trong trường hợp này, bạn sẽ nhận được 75% số tiền dành cho việc tái kích hoạt và sẽ không có chu kỳ mới. Nếu bạn để nó bật, tất cả 100% sẽ được sử dụng cho việc tái kích hoạt của bạn.
Đối tác của bạn cũng có chế độ tái kích hoạt (nếu họ không tắt). Và họ lại chiếm chỗ trong ma trận mới của bạn, và bạn sẽ nhận được thu nhập.

Tự động nâng cấp

Nhờ vào tính năng Tự động nâng cấp, bạn và đối tác của bạn sẽ không bỏ lỡ lợi nhuận và sẽ tăng cấp độ vị trí.       
Hai khoản thanh toán là để tự động nâng cấp, nếu cấp độ khe tiếp theo của bạn chưa được kích hoạt.                                                     
Mặc định, tính năng Tự động nâng cấp được bật ở cấp độ hoạt động cao nhất của bạn. Trừ khi đó là cấp độ cao nhất thứ 12, tất nhiên.
Mỗi cấp độ khe tiếp theo đều tăng gấp đôi so với cấp độ trước đó, vì vậy bạn cần phải thu thập hai khoản thanh toán tương ứng. Một khoản  thanh toán được lưu trữ trong hợp đồng thông minh đặc biệt cho điều này, mà chỉ có bạn mới có quyền truy cập.                                             
Sau đó, ngay khi khoản thanh toán khác xuất hiện, số tiền được kết hợp và cấp độ khe tiếp theo sẽ được kích hoạt ngay lập tức. Đối tác của bạn sẽ có như vậy và do đó cấp độ khe tiếp theo của bạn sẽ được điền vào.
Khi tính năng tự động kích hoạt và tự động nâng cấp được bật, bạn sẽ nhận được 100%. Khi tính năng này bị tắt, bạn sẽ nhận được 75%.
Như vậy, hệ thống mới trở nên công bằng hơn rất nhiều so với hệ thống cũ, trong đó những người muốn phát triển cấu trúc thường mất tiền vô tình. Trong phiên bản mới, hoa hồng sẽ được loại bỏ từ những người không muốn phát triển, và các khoản tiền này sẽ mang lại lợi ích cho mọi người.                                                   
Ban đầu, các khoản tiền này được sử dụng để phát triển sản phẩm Meta Force. Khi Tactile chuyển sang Forcecoin, các khoản tiền này sẽ được đốt cháy, từ đó sẽ tăng giá trị của Forcecoin.

Marketing Tactile

Theo đó, ở mức độ vị trí thứ nhất, bạn có kích hoạt tự động nâng cấp theo mặc định, nếu mức độ vị trí thứ hai chưa được kích hoạt.                                                                
Nếu bạn đã kích hoạt mức độ vị trí thứ hai, thì mức độ vị trí thứ nhất của bạn không cần phải nâng cấp.                                              
Tương tự như vậy, ở các mức độ vị trí tiếp theo.
Chúng tôi khuyên các thành viên tham gia nên kích hoạt ít nhất 5 cấp độ vị trí từ đầu để không mất lợi nhuận, bởi vì nhiều người sẽ làm điều này và bạn cần có các ma trận hoạt động để có lợi nhuận.                       
Trong trường hợp này, việc tự động nâng cấp sẽ được thực hiện ở cấp độ vị trí thứ 5, sau đó cấp độ vị trí thứ 6 sẽ được kích hoạt. Cấp độ vị trí thứ 6 là s3, tương ứng với việc ở đây, thay vì có 6 chỗ trống, chỉ có 3 chỗ trống trên một hàng.                            
Ma trận như vậy (s3) sẽ mang lại thu nhập nhanh nhất cho các thành viên hoạt động. Bạn không cần phải đợi đến khi hàng đầu tiên được điền đầy, bạn sẽ ngay lập tức nhận được 100% từ tất cả những người điền vào ma trận của bạn. Tổng thu nhập là 300%, trong đó 200% là lợi nhuận ròng.
Tổng cộng, chương trình tiếp thị Tactile có 12 cấp độ vị trí.     
Mỗi ba cấp độ, chuỗi được lặp lại: hai ma trận với 6 chỗ trống trên hai dòng, 2+4, và một ma trận với ba chỗ trống trên một dòng.                     
Tất cả chúng di chuyển cùng một lúc, song song nhau, và đem lại lợi nhuận cùng một lúc.            
Mỗi cấp độ vị trí tiếp theo chỉ có thể được kích hoạt theo trình tự, một sau một: sau cấp độ đầu tiên – thứ hai, sau đó – thứ ba, sau đó – thứ tư, v.v.

Mức giá của từng cấp độ:

Mỗi cấp độ tiếp theo sẽ có giá chính xác gấp đôi (2 lần) so với cấp độ trước đó.                
Hầu hết sẽ dựa vào một khởi đầu nhỏ hơn nhiều, ví dụ như 5 cấp độ vị trí, với giá chỉ $155 trong giai   đoạn tiền khởi động. 
Bây giờ, hãy tính toán thu nhập và lợi nhuận của bạn ở đây.
Lợi nhuận ròng là số tiền bạn nhận trực tiếp vào ví của mình. Thu nhập tính cả khoản thanh toán cuối cùng trong ma trận rời đi để kích hoạt lại.              
Khi kết thúc một chu kỳ của ma trận, bạn có một lợi nhuận ròng, cộng với một ma trận mới được kích hoạt sẽ mang lại cho bạn thêm nhiều thu nhập hơn.
Nếu bạn cộng tổng thu nhập từ một chu kỳ của tất cả các mức độ slot, bạn sẽ nhận được số tiền là 70.200 đô la.                            
Và lợi nhuận ròng là 49.725 đô la. Và đây chỉ là từ một chu kỳ của mỗi slot.                             
Trong thực tế, số tiền này sẽ còn nhiều hơn vì sẽ có nhiều chu kỳ của các mức độ slot phía dưới hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *